Solicitare oferte pentru organizarea evenimentului cultural-artistic, dedicat Hramului localității și de promovare turistică (Festival).

Primăria comunei Stăuceni lansează procedura de achiziție pentru organizarea evenimentului cultural-artistic, dedicat Hramului localității și de promovare turistică (Festival). Autoritatea contractantă solicită oferte pentru închirierea scenei, aparatajului sonor și lumini, precum și pentru programul artistic (evoluare artiști, moderator, animatori pentru concursuri destinate copiilor, alt personal antrenat în procesul de organizare a evenimentelor).

Solicitare oferte pentru organizarea evenimentului cultural-artistic, dedicat Hramului localității și de promovare turistică (Festival).

Primăria comunei Stăuceni lansează procedura de achiziție pentru organizarea evenimentului cultural-artistic, dedicat Hramului localității și de promovare turistică (Festival).

Obiectivele îmbinării activităților tradiționale de aniversare a localității, cu evenimentul special de promovare turistică, sunt următoarele:

 • îmbunătăţirea imaginii localității, ca destinație de agreement și turistică,
 • creşterea numărului de vizitatori;
 • contribuirea la dezvoltarea –socio-economică a comunei;
 • păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor;
 • consolidarea comunităţii.

 Autoritatea contractantă solicită oferte pentru închirierea scenei, aparatajului sonor și lumini, precum și pentru programul artistic (evoluare artiști, moderator, animatori pentru concursuri destinate copiilor, alt personal antrenat în procesul de organizare a evenimentelor).

Oferta va conține:

 • specificația tehnică pentru aparataj și scenă, conform condițiilor solicitate;
 • propunerea pentru programul artistic (scenariul și descrierea contextului);
 • specificația de preț (pentru fiecare poziție separat: chiria scenei, cu aparataj și lumini; evoluare artiști, cost pentru activități tematice și concursuri; amenajare platou; elaborare bannere și afișe, promovare);
 • Certificatul de înregistrare, rechizitele bancare.

 Cerințe pentru echipament:

 • Scenă – prevăzută cu acoperiș, dimensiuni podium scena nu mai mici de 8m x7m, h minim 1m; decor lateral și spate;
 • Garduri de protecție, după caz;
 • Echipament sonorizare – adaptat la tipul de scenă și cerințele artiștilor, microfoane, raza platoului până la 200 m;
 • De prevăzut lumini și efecte lumini, ecran fundal scenă nu mai mic de 7m x 4m.

Scena va fi montată cu o zi înaintea evenimentului. Condițiile pentru asigurarea pazei și ordinii publice vor fi discutate suplimentar (nu vor fi incluse în prețul ofertei).

Cerințe pentru programul artistic:

 • Programul va cuprinde repertoriu potrivit pentru specificul evenimentului (cântece și dansuri populare, artiști autohtoni, obligatoriu va fi rezervat timp pentru evoluarea colectivelor de la instituțiile de învățământ din localitate).

 Dosarul va fi expediat la adresa de e-mail: info@stauceni.md, până la data de 12 august 2021, ora 17.00.

 Informații suplimentare pot fi obținute la nr. tel. 061022155, persoana de contact – Angela Caraman.