Primăria Stăuceni trece la circuitul electronic al documentelor

Managementul documentelor este un sistem informatic, care permite evidența, circulaţia, controlul executării, stocarea şi regăsirea documentelor în orice format electronic, inclusiv imagini ale documentelor pe hârtie.

Managementul documentelor este un sistem informatic, care permite evidența, circulaţia, controlul executării, stocarea şi regăsirea documentelor în orice format electronic, inclusiv imagini ale documentelor pe hârtie.

Fiecare document creat în sistem primeşte un număr de înregistrare, care cuprinde informaţii despre autorul, descrierea documentului, data creării, executantul și termenul de executare.

De menționat că numărul de numărul de răspunsuri și solicitări expediate de către Primăria comunei Stăuceni, pentru anul 2020 față de anul 2019, este în creștere cu 65 %.

Sistemul de evidență electronică a documentelor va reduce timpul de căutare și recepționare a informației, astfel va contribui la creșterea eficacității activității Primăriei.