Primăria Stăuceni angajează expert(ă) în domeniului turismului.

Pentru realizarea unor activități în Proiect, Primăria comunei Stăuceni angajează expert(ă) în domeniului turismului.

Primăria Stăuceni angajează expert(ă) în domeniului turismului.

Primăria comunei Stăuceni implementează Proiectul ”Utilizarea durabilă a serviciilor integrate de resurse naturale – SUNRISE” („Sustainable Use of Natural Resources – Integrated Services Establishment” (SUNRISE)). Proiectul face parte din Programul operaţional mixt pentru bazinul Mării Negre 2014–2020, cofinanţat de către Uniunea Europeană.
Perioada de implementare: mai 2019 – mai 2021*.
Pentru realizarea unor activități în Proiect, Primăria comunei Stăuceni angajează expert(ă) în domeniului turismului.

* Perioada desfășurării activităților în cadrul Proiectului ar putea varia în funcție de evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19 pe teritoriul țării și la nivel internațional.

Context:
Activităţile în cadrul Proiectului presupun prezentarea noilor oportunități de afaceri și antreprenoriat în sectorul turismului, prin acţiunile desfăşurate de partenerii Proiectului din cele 4 ţări: România, Bulgaria, Georgia și Moldova. Implică un schimb amplu de bune practici și creează oportunități pentru noi contacte transfrontaliere și cooperare în domeniul de afaceri și turism pentru regiunile ţintă.

Obiectivul general:
Sporirea în comun a capacităţilor şi alternativelor de dezvoltare a afacerilor şi antreprenoriatului, precum şi creşterea diversităţii şi atractivităţii produselor turistice şi a evenimentelor culturale din regiunile ţintă din bazinul Mării Negre (România, Bulgaria, Georgia și Moldova). 

Activități de bază/livrabile în cadrul Proiectului:
•    Activități de cercetare a domeniului turismului și antreprenoriatului aferent
•    Elaborarea Strategiei în domeniul turismului pentru com. Stăuceni
•    Elaborarea ofertei pentru produsul turistic local și elaborarea ofertei pentru produsul integrat comun
•    Organizarea și desfășurarea unui Forum ce va include prezentări despre oportunități regionale și transfrontaliere de dezvoltare a turismului, forme noi și inovatoare de turism.
•    Schimb de bune practici, idei și oportunități actuale pentru afaceri turistice în Bazinul Mării Negre
•    Organizarea unui Festival cu antrenarea părților interesate și a grupurilor țintă - afaceri și antreprenoriat din sectorul turistic și din sectoarele turismului. 

Responsabilitățile expertului/expertei:

1.    Studierea situației actuale privind unitățile ce oferă servicii aferente domeniului turismului.
2.    Formularea propunerilor privind formele și modalitățile de atragere a grupurilor ţintă la elaborarea politicilor, programelor în domeniul dezvoltării turismului în localitate.
3.    Participare la elaborarea bunelor practici în domeniul promovării activităţilor turistice / alternative moderne pentru întreprinderile din turism (studiu).
4.    Oferirea consultanței în domeniul dezvoltării sectorului turistic în Stăuceni.
5.    Participare la elaborarea pachetului de ofertă turistică a com. Stăuceni, inclusiv propunerea pentru produsul comun promovat în cadrul Proiectului (identificarea produsului reprezentativ pentru fiecare partener al proiectului și descrierea ofertei la nivel de țară, cu includerea perspectivei de dezvoltare a antreprenoriatului la nivel local).
6.    Pregătirea şi prezentarea comunicării în cadrul Forumului „Turismului și cooperarea transfrontalieră – oportunităţi de dezvoltare durabilă”.
7.    Participare la acţiunile organizatorice şi logistice de pregătire a Forumului şi Festivalului local.
Expertul urmează a fi angajat pentru o perioadă de până la 24 mai 2021 (consultanță, inclusiv, elaborarea materialelor și participarea la activitățile organizate de Beneficiar), cu posibilitatea extinderii perioadei Proiectului.

Cerințe față de candidați:
•    Studii superioare în domenii relevante activității de consultare;
•    Minim 3 ani de experiență în domeniul turismului;
•    Experiență în realizarea activităților de dezvoltare și promovare în domeniul turismului;
•    Experiență în coordonarea/gestionarea unui proiect în domeniul turismului, finanțat din surse în bază de grant;
•    Experiență în elaborarea materialelor de promovare relevante pentru domeniul turismului;
•    Abilități de elaborare a prezentărilor;
•    Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu;
•    Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj.

Abilități personale:
•    Responsabil/ă, punctual/ă;
•    Abilități excelente de interacțiune şi comunicare;
•    Flexibilitate raportată la nevoile de consultanță pentru beneficiar.


Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați(-e):
CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante postului de consultant/ă (max. 3 pagini). 
Exemple de materiale similare elaborate sau link-urile unde pot fi accesate
Oferta financiară pentru fiecare din activitățile menționate în Termenii de referință (sau eventual, oferta pentru o oră de consultanță, ce va include și costul elaborării materialelor).
Oferta financiară va fi prezentată în MDL și va include toate taxele incluse).
Dosarul va fi expediat la adresa de e-mail: info@stauceni.md
Aplicanții sunt rugați să indice în mesaj ”Ofertă Expert turism pentru Proiectul SUNRISE”.

Vor fi contactate doar persoanele pre-selectate.
Termen limită de aplicare: 16 aprilie 2021, ora 17.00.

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la nr. tel. 061022155, persoana de contact – Angela Caraman.