Anunț privind consultarea publică proiectului bugetului local pentru anul 2022

Primăria comunei Stăuceni anunță consultări publice la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei comunei Stăuceni, pentru anul 2022 în prima lectură” pentru data de 03 decembrie 2021, ora 17:30 în incinta sălii de ședințe al Primăriei Stăuceni.

Anunț privind consultarea publică  proiectului bugetului local pentru anul 2022

Primăria comunei Stăuceni anunță consultări publice la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului  Primăriei comunei Stăuceni,  pentru anul 2022 în prima lectură”

Proiectul de decizie prevede aprobarea bugetul Primăriei comunei Stăuceni pentru anul 2022, la partea de ”Venituri” și la partea de ”Cheltuieli” , inclusiv  transferuri primite de la bugetul de stat.

Anexele proiectului de decizie cuprind:

Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului local prezentate în Anexa nr.1;
Componența veniturilor bugetului se prezintă în Anexa nr.2;
Resursele și cheltuielile bugetului conform clasificației funcționale și programelor - Anexa nr.3;
Sinteza veniturilor colectate de autoritățile/instituțiile bugetare, nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate de autoritățile/instituțiile publice, plata pentru emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare se prezintă în Anexa nr. 4, Anexa nr. 5 și respectiv Anexa nr.6;
Efectivul limită al statelor de personal din instituțiile publice, finanțate de la buget, se prezintă în Anexa nr.7;
Programul de reparații și investiții capitale pentru anul 2022 se prezintă în Anexa nr.8;

Consultarea publică a proiectului de decizie va avea loc la data de 03 decembrie 2021, ora 17:30 în incinta sălii de ședințe al Primăriei Stăuceni.

Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi și expediate pe adresa Primăriei Stăuceni, comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13, pe adresa electronică: info@stauceni.md, sau la numărul de telefon 022 32 65 55 până la data de 09.12.2021 ora 16:00.

Proiectul este disponibil pe pagina web oficială a Primăriei Comunei Stăuceni, www.stauceni.md sau la sediul Primăriei pe adresa comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13.

Fișiere