Primăria comunei Stăuceni anunță consultări publice

Primăria comunei Stăuceni anunță consultări publice la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a cotelor pentru impozitul funciar și a impozitului pe bunurile imobiliare, pe teritoriul com.Stăuceni, pentru anul 2022”

Primăria comunei Stăuceni anunță consultări publice

Primăria comunei Stăuceni anunță consultări  publice Proiectul  de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a cotelor pentru impozitul funciar și a impozitului pe bunurile imobiliare, pe teritoriul com.Stăuceni, pentru anul 2022”

Proiectul de decizie prevede aprobarea cotelor impozitului funciar pentru anul 2022, și aprobarea cotelor  impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2022 stabilite pe teritoriul com.Stăuceni.

Scopul proiectului: executarea politicii fiscale, inclusiv politica autorității publice locale în domeniul impozitelor locale care constituie una dintre principalele surse de finanțare ale bugetului local.
Necesitatea elaborării și adoptării proiectul de decizie este determinat de obligativitatea respectării prevederilor Titlului VI ”Impozitul pe bunurile imobiliare” din Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 24.04.1997 cu modificările și completările ulterioare, prevederilor Legii nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal, art.24, art.25, art.47, art.55 Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014.

Beneficiarii Proiectului persoanele fizice și juridice înregistrate pe teritoriul comunei Stăuceni cu obiecte ale impunerii.
Rezultatele scontate: asigurarea corectitudinii în calcularea și perceperea impozitelor pentru bunurile imobiliare deținute de către persoanele fizice și juridice, pentru anul 2022.
Impactul estimat: asigurarea plăților planificate în buget de la încasarea impozitelor pentru bunurile imobiliare.

Consultarea publică a proiectului de decizie va avea loc la data de 03 decembrie 2021, ora 17:30 în incinta sălii de ședințe al Primăriei Stăuceni.

Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi și expediate pe adresa Primăriei Stăuceni, comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13, pe adresa electronică: info@stauceni.md, sau la numărul de telefon 022 32 65 55 până la data de 09.12.2021 ora 16:00.

Proiectul este disponibil pe pagina web oficială a Primăriei Comunei Stăuceni, www.stauceni.md sau la sediul Primăriei pe adresa comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13.

Fișiere