Primăria comunei Stăuceni angajează contabil

Scopul general al funcţiei:  Implementarea politicilor în domeniul economico-financiar prin ținerea evidenței contabile.

Primăria comunei Stăuceni angajează contabil

Scopul general al funcţiei: 
Implementarea politicilor în domeniul economico-financiar prin ținerea evidenței contabile.

Cerințe față de candidat:
•    studii superioare sau medii de specialitate în domeniul contabilitate, economie sau finanţe;
•    experienţă profesională: cel puţin 1 an în domeniul de specialitate, experienţă în APL va constitui un avantaj;
•    să cunoască limba română, limba rusă (scris şi vorbit);
•    să nu deţină antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
•    să dispună de abilităţi de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, planificare, comunicare eficientă, lucru în echipă;
•    să cunoască Microsoft Office, programe informaţionale şi baze de date din domeniu.
Atitudini: respect faţă de oameni, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate.

Rugăm să expediaţi CV-ul la adresa info@stauceni.md. 
Informaţii suplimentare la numărul de telefon: 022 32 69 39.