Stăuceni și Sectorul 1 din București vor semna un Acord de înfrățire

Stăuceni și Sectorul 1 din București vor semna un Acord de înfrățire

Consiliul local a aprobat proiectul de Decizie cu privire la stabilirea legăturilor de colaborare și înfrățire între comuna Stăuceni municipiul Chișinău, Republica Moldova și Sectorul 1, municipiul București, România. Documentul a fost votat unanim în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului care a avut loc vineri, 05 martie 2021, și la care au participat 15 aleși locali. 

Primarul Alexandru Vornicu a menționat că relațiile de înfrățire între Stăuceni și Sectorul 1, București vor fi bazate pe principiul promovării proiectelor și activităților în domeniile social, economic, al educației și tineretului, al schimbului cultural și valorificării potențialului turistic, bunelor practici în administrația publică locală și amenajării urbane, protecției mediului și eficienței energetice. 

Sectorul 1 al municipiului Bucureşti este cunoscut şi sub denumirea de „Sectorul de Verde”, prezentând o zonă de maximă concentrare a elementelor de patrimoniu cultural şi turistic din Bucureşti. Aici se regăsesc cele mai importante monumente, statui, muzee, parcuri şi grădini publice din Capitala României.

În scopul optimizării spațiului de lucru pentru angajații Primăriei com. Stăuceni și eficientizarea serviciilor publice, consilierii au decis alocarea mijloacelor financiare pentru achiziționarea parterului imobilului unde este amplasată Primăria. 

A fost aprobat un proiect de Decizie referitor la modificarea plății pentru rezervarea lotului la cimitir. Pentru persoanele care dețin viză de domiciliu în com. Stăuceni taxa va constituie 2000 de lei, cu 500 de lei mai mult, iar pentru persoanele care nu dețin viză de domiciliu în com. Stăuceni a fost stabilită o taxă de 4000 de lei. În cadrul ședinței, consilierii locali au menționat necesitatea reglementării corespunzătoare a acestui domeniu. La rândul său, Primarul Alexandr Vornicu a specificat că urmează să fie elaborat un regulament cu privire la activitatea cimitirelor. 

Membrii consiliului au aprobat acordarea ajutorului material în baza cererile înaintate de 2 cetățeni ai comunei și scutirea de plată pentru alimentație la grădiniță. De asemenea, în cadrul ședinței s-a decis alocarea mijloacelor financiare pentru:
•    servicii de expertiză tehnică a clădirii Centrului de Sănătate s. Stăuceni, 
•    proiectarea scuarului din str. Grătiești,  
•    construcția apeductului din str. Botoșani,  
•    construcția sistemului de iluminat stradal str. G. Coșbuc ,
•    servicii de sterilizare și vaccinare antirabie a cânilor maidanezi din localitate, și altele. 

În scopul completării listei activităților economice, suplimentar celor propuse anterior, au fost aprobate modificări la Decizia Consiliului comunal Stăuceni „cu privire la aprobarea și punerea în aplicare, a cotelor pentru taxele locale pe teritoriul com. Stăuceni, pentru anul 2021”. Astfel, Anexa nr.2 va fi completată cu următorul conținut: 
•    „Pentru agenții economici care comercializează articole din tutun și/sau producție alcoolică se aplică 20% la taxă;
•    Pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii care au un program de lucru prelungit (după orele 23:00) se aplică 25% la taxă. ”

Pentru a susține practicarea sportului de către locuitorii comunei, precum și în scopul consolidării relațiilor de colaborare între sectorul non-guvernamental și Primăria comunei Stăuceni, aleșii locali au aprobat Acordul de colaborare între Primăria comunei Stăuceni și Asociația Oștească „Fotbal Club Stăuceni” din comuna Stăuceni. 

Alte subiecte examinate în cadrul ședinței sunt din domeniul funciar și administrativ. În total, ordinea de zi a inclus 24 de proiecte de Decizie.