Ședința Consiliului comunei Stăuceni din 27 noiembrie 2020

Ședința Consiliului comunei Stăuceni din 27 noiembrie 2020
Ședința Consiliului comunei Stăuceni din 27 noiembrie 2020
Ședința Consiliului comunei Stăuceni din 27 noiembrie 2020
Ședința Consiliului comunei Stăuceni din 27 noiembrie 2020

Consiliul comunei Stăuceni s-a întrunit în ședință vineri, 27 noiembrie 2020. Aleșii locali au examinat 46 de proiecte de Decizii din domeniile administrativ, financiar și funciar. La ședință au participat toți consilierii locali, 17 la număr.

Consilierii au aprobat modificarea denumirii Școlii Sportive “Valentin Sîtnic” din comuna Stăuceni în Școala Sportivă „Stăuceni”. De asemenea, a fost aprobată completarea Regulamentului Școlii Sportive cu menționarea secțiilor sportive organizate în cadrul instituției (taekwondo, lupte libere, carate, fotbal, atletism, tenis de câmp, rugby - 7).
Subiectele de ordin financiar aprobate în cadrul ședinței se referă la modificarea bugetului pentru anul 2020, având în vedere subvențiile acordate de AIPA pentru reconstrucția străzii G. Coșbuc; alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă locuitorilor care au depus cerere de acordare a ajutorului material; precum și, scutiri de plată pentru alimentație la grădiniță/ pentru studiile la Școala Muzicală.
De asemenea, Membrii Consiliului au aprobat Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (SECAP) pentru comuna Stăuceni, mun. Chișinău, în cadrul Convenției Primarilor pentru Climă și Energie. Orașele semnatare promovează acțiuni de sprijinire a implementării obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% până în 2030 și adoptarea unei abordări comune pentru combaterea atenuării schimbărilor climatice și adaptarea la schimbările climatice.

Înregistrare VIDEO a ședinței: https://www.youtube.com/watch?v=YVK2RsUsQXM