Planul de achiziții publice pentru anul 2021

Planul de achiziții publice pentru anul 2021

Notă: Sumele planificate pentru încheierea contractelor sunt estimative și pot interveni modificări în rezultatul ofertelor înaintate sau drept rezultat al procedurilor de achiziție desfășurate.