Deciziile Consiliului comunei Stăuceni din 29.01.2021

Deciziile Consiliului comunei Stăuceni din 29.01.2021
 1. Decizie 1/1 din 29.01.2021 - „Cu privire la abrogarea Deciziei nr. 8/1 din 27.11.2020";
 2. Decizie 1/2 din 29.01.2021 - „Cu privire la modificarea denumirii Școlii Sportive „Valentin Sîtnic” din com. Stăuceni în „Școala Sportivă Stăuceni””;
 3. Decizie 1/3 din 29.01.2021 - „Cu privire la abrogarea Deciziei nr. 9/3 din 04.12.2020”;
 4. Decizie 1/4 din 29.01.2021 - „Cu privire la abrogarea Deciziei nr. 8/2 din 27.11.2020”;

 5. Decizie 1/5 din 29.01.2021 - „Cu privire la aprobarea volumului suplimentar de ore pentru personalul din învățământul artistic”;

 6. Decizie 1/6 din 29.01.2021 -„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare şi plata premiilor anuale, suplimentelor, sporurilor și ajutorului material personalului angajat în cadrul Primăriei comunei Stăuceni”;

 7. Decizie 1/7 din 29.01.2021 - „Cu privire la alocarea mijloacelor din soldul disponibil”;

 8. Decizie 1/8 din 29.01.2021 - „Cu privire la alocarea mijloacelor din soldul disponibil”;

 9. Decizie 1/9 din 29.01.2021 -„Cu privire la acordarea ajutorului material”;

 10. Decizie 1/10 din 29.01.2021 - „Cu privire la acordarea ajutorului material”;

 11. Decizie 1/11 din 29.01.2021 - „Cu privire la scutirea de plată pentru studiile la Școala Muzicală”;

 12. Decizie 1/12 din 29.01.2021 - „Cu privire la scutirea de plată pentru alimentație la grădiniță”;

 13. Decizie 1/13 din 29.01.2021 - „Cu privire la delegarea unui specialist pentru reprezentarea Î.M.DGLC Stăuceni în instanța de judecată”;

 14. Decizie 1/14 din 29.01.2021 - „Cu privire la cererea ***********”;

 15. Decizie 1/15 din 29.01.2021 - „Cu privire la cererea *********”;

 16. Decizie 1/16 din 29.01.2021 - „Cu privire la cererea doamnei *********, în interesele domnului *********** privind scoaterea de la evidență de la domiciliu pe ********* și **********”

 17. Decizie 1/17 din 29.01.2021 - „Cu privire la operarea de modificări la Decizia nr. 8/12 din 13.12.2019”;

 18. Decizie 1/18 din 29.01.2021 - „Cu privire la acordarea burselor de merit și premiilor unice sportivilor de performanță din com. Stăuceni”;

 19. Decizie 1/19 din 29.01.2021 -„Cu privire la abrogarea pct. 2 din decizia Consiliului comunal Stăuceni nr.8/37 din 27.11.2020 „Cu privire la expunerea la licitația publică a unor bunuri imobile proprietate APL Stăuceni ””;

 20. Decizie 1/20 din 29.01.2021 - „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului comunei Stăuceni nr.6/13 din 30.08.2019”;

 21. Decizie 1/21 din 29.01.2021 - „Cu privire la schimbarea modului de folosință a terenurilor din intravilanul comunei Stăuceni”;

 22. Decizie 1/22 din 29.01.2021 - „Cu privire la schimbarea modului de folosință a terenurilor din intravilanul comunei Stăuceni”;

 23. Decizie 1/23 din 29.01.2021 -„Cu privire la efectuarea modificării în privința deținătorului de teren”;

 24. Decizie 1/24 din 29.01.2021 - „Cu privire la procurarea surplusului de teren de pe lângă casă”;

 25. Decizie 1/25 din 29.01.2021 - „Cu privire actualizarea planului geometric”;

 26. Decizie 1/26 din 29.01.2021 - „Cu privire la vînzarea-cumpărarea Surplusului de teren de pe lîngă casă”;

 27. Decizie 1/27 din 29.01.2021 - „Cu privire la modificarea înscrierii în Registrul Bunurilor Imobile”;

 28. Decizie 1/28 din 29.01.2021 - „Cu privire la procurarea surplusului de teren de pe lângă casă”;

 29. Decizie 1/29 din 29.01.2021 - „Cu privire la inițierea procedurii de delimitare bunurilor imobile, proprietatea publică APL Stăuceni”;

 30. Decizie 1/30 din 29.01.2021 - „Cu privire la delimitare în mod selectiv a unor terenuri din domeniul public a UAT Stăuceni”;

 31. Decizie 1/31 din 29.01.2021 - „Cu privire la delimitare în mod selectiv a unor terenuri din domeniul public a UAT Stăuceni”;

 32. Decizie 1/32 din 29.01.2021 - „Cu privire la delimitare în mod selectiv a unor terenuri din domeniul public a UAT Stăuceni”;

 33. Decizie 1/33 din 29.01.2021 - „Cu privire la delimitare în mod selectiv a unor terenuri din domeniul public a UAT Stăuceni”;

 34. Decizie 1/34 din 29.01.2021 - „Cu privire la delimitare în mod selectiv a unor terenuri din domeniul public a UAT Stăuceni”;

 35. Decizie 1/35 din 29.01.2021 - „Cu privire la delimitare în mod selectiv a unor terenuri din domeniul public a UAT Stăuceni”;

 36. Decizie 1/36 din 29.01.2021 - „Cu privire la delimitare în mod selectiv a unor terenuri din domeniul public a UAT Stăuceni”;

 37. Decizie 1/37 din 29.01.2021 - „Cu privire la schimbarea destinației bucătăriei de vară cu nr.cadastral ************ în casă de locuit din com. Stăuceni, str. *********”;

 38. Decizie 1/38 din 29.01.2021 - „Cu privire la schimbarea destinației Casei de locuit cu numărul cad.*** în bloc locativ din com. Stăuceni, str. ***”;

 39. Decizie 1/39 din 29.01.2021 - „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind construcția complexului multifuncțional pe terenurile cu nr. cadastrale ***,***,*** la drumul ***, c. Stăuceni”; 

 40. Decizie 1/40 din 29.01.2021 - „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind construirea obiectivului centru comercial, regim de înălțăme D+P+E pe terenul cu nr. Cadastral *** amplasat în mun.Chișinău, com. Stăuceni, Str. ***”.