Consultarea publică a Proiectului de Regulament privind concursul pentru ocuparea funcţiei de administrator al ÎM DGLC Stăuceni.

Consultarea publică a Proiectului de Regulament privind concursul pentru ocuparea funcţiei de administrator al ÎM DGLC Stăuceni.

ANUNŢ
privind consultarea publică a Proiectului de
Regulament 
privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea 
funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii municipale 
Direcţia Gospodăriei Locativ Comunale Stăuceni

Primăria Comunei Stăuceni iniţiază, începând cu data de 22 august 2020, consultarea publică a Proiectului de Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii municipale Direcţia Gospodăriei Locativ Comunale Stăuceni (în continuare Regulament).
Scopul proiectului este de a reglementa modul de organizare a Concursului pentru funcţia de Administrator al Întreprinderii municipale Direcţia Gospodăriei Locativ Comunale Stăuceni (în continuare Î.M. DGLC Stăuceni), în vederea desfăşurării competiţiei transparente şi echitabile de selectare a unui candidat pentru funcţia respectivă.
Necesitatea elaborării și adoptării Regulamentului privind modul de organizare a Concursului pentru funcţia de Administrator al Î.M. DGLC Stăuceni este de a elucida condiţiile de participare şi criteriile de selectare a candidaturii pentru funcţia de Administrator, ce constituie organul de conducere executiv al întreprinderii. De asemenea, proiectul reglementează modul de evaluare a dosarelor de concurs, soluţionarea contestaţiilor şi prevenirea/soluţionarea situaţiilor de conflict de interese în procesul de desfăşurare a Concursului.
Prevederile de bază ale Regulamentului prevăd procedura de organizare a concursului, condiţiile de înscriere, atribuţiile Comisiei de concurs, cazurile de prelungire, amânare, suspendare a concursului.
Beneficiarii documentului sunt: candidaţii înscrişi la concurs, membrii desemnaţi în Comisia de concurs şi, indirect, cetăţenii ce beneficiază de serviciile Întreprinderii Municipale Direcţia Gospodăriei Locativ Comunale Stăuceni.
Rezultatele scontate ca urmare a adoptării Regulamentului va fi creat cadrul normativ pentru selectarea în mod transparent a candidatului, care posedă cunoştinţele şi pregătirea necesară pentru funcţia dată, pentru a asigura o administrare eficientă a Întreprinderii şi respectiv, prestarea serviciilor locativ-comunale de calitate locuitorilor comunei.
Impactul estimat al proiectului de Regulament este asigurarea desfăşurării Concursului în corespundere cu prevederile Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală şi Hotărârii de Guvern nr. 484/2019 ,,Pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală”.
Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi expediate până la data de 07 septembrie 2020, pe adresa Primăriei Stăuceni, Comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13, pe adresa electronică: info@stauceni.md, sau la numărul de telefon 022 32 67 80.
Proiectul Regulamentului privind modul de organizare a Concursului pentru funcţia de Administrator al Întreprinderii municipale Direcţia Gospodăriei Locativ Comunale Stăuceni este disponibil pe pagina web oficială Primăriei Comunei Stăuceni, www.stauceni.md sau la sediul Primăriei pe adresa Comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13.

DESCARCĂ AICI: Proiectul Regulamentului.