APL Stăuceni solicită instanței de judecată să se pronunțe privind legalitatea lucrărilor de construcție a blocului locativ cu 4 nivele din str. C. Stamati, 1A

APL Stăuceni solicită instanței de judecată să se pronunțe privind legalitatea lucrărilor de construcție a blocului locativ cu 4 nivele din str. C. Stamati, 1A
APL Stăuceni solicită instanței de judecată să se pronunțe privind legalitatea lucrărilor de construcție a blocului locativ cu 4 nivele din str. C. Stamati, 1A
APL Stăuceni solicită instanței de judecată să se pronunțe privind legalitatea lucrărilor de construcție a blocului locativ cu 4 nivele din str. C. Stamati, 1A
APL Stăuceni solicită instanței de judecată să se pronunțe privind legalitatea lucrărilor de construcție a blocului locativ cu 4 nivele din str. C. Stamati, 1A

Primăria comunei Stăuceni a expediat, la 20 aprilie 2021, în adresa Judecătoriei Chișinău, un demers, prin care solicită instanței să se expună privind legalitatea lucrărilor de construcție a blocului locativ cu 4 nivele în comuna Stăuceni, strada Constantin Stamati, 1A. 

La data de 06.04.2021, agentul constatator al Primăriei a depistat că pe strada Constantin Stamati, 1A se execută lucrări de construcție a unui bloc locativ cu 4 nivele. S-a constatat că lucrările sunt executate în baza autorizației de construire nr. 15 din 2016, eliberată de către ex-Primarul comunei Stăuceni, Valentin Sîtnic, cu termen de executare a lucrărilor stabilit neîntemeiat pentru o perioadă 60 de luni (conform art. 15 din Legea nr. 163, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, emitentul autorizaţiei de construire stabileşte termenul de începere a lucrărilor de construcţie de până la 6 luni din data eliberării acesteia).

În aceiași zi, la fața locului s-a deplasat Primarul comunei Stăuceni și alți reprezentanți ai APL, solicitând stoparea lucrărilor de construcție. Reprezentantul beneficiarului a obiectat că deține toate actele permisive necesare, care vor fi prezentate APL la data de 07.04.2021. 

Având în vedere că ACTELE NU AU FOST PREZENTATE, la data de 09.04.2021 a fost expediat un demers către agentul economic prin care s-a solicitat prezentarea documentației la sediul APL și stoparea lucrărilor. Totodată, beneficiarul a fost informat despre nevalabilitatea autorizației de construire nr. 15 din 2016.

În lipsa unui răspuns, la data de 19.04.2021, a fost emisă și expediată Beneficiarului Prescripția privind stoparea lucrărilor de construcție a blocului locativ cu patru nivele din strada Constantin Stamati, 1A.

Ulterior, la 20.04.2021, Primăria Stăuceni a expediat în adresa Judecătoriei Chișinău 3 Procese-verbale cu privire la contravenție prin care a solicitat:
1.    examinarea Proceselor-verbale cu privire la contravenție conform competenței;
2.    stoparea lucrărilor de construcție până la examinare;
3.    sancționarea persoanelor responsabile;
4.    demolarea construcției din contul Beneficiarului.

În context, îndemnăm locuitorii să se abțină de la afirmații manipulatorii privind legalitatea acțiunilor întreprinse de actuala administrație a Primăriei, în lipsa unor dovezi probatorii. Menționăm că actuala conducerea a executivului, în persoana Primarului Alexandr Vornicu, luptă pentru stoparea construcțiilor haotice, care duc la suprasolicitarea rețelelor edilitare și inginerești, precum și încalcă drepturile locuitorilor din sectorul rezidențial. Depunem tot efortul pentru dezvoltarea localității în concordanță cu bunele norme de arhitectură și urbanism.