Deciziile Consiliului comunei Stăuceni din 16.04.2021

Ședinţa extraordinară a Consiliului comunei Stăuceni a avut loc vineri, 16 aprilie 2021. În total au fost aprobate 18 proiecte de decizie.

Deciziile Consiliului comunei Stăuceni din 16.04.2021

Deciziile Consiliului comunei Stăuceni din 16.04.2021. 

Faceți click pe fiecare Decizie pentru a accesa documentul.

 1. Decizie 3/1 din 16.04.2021 - „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil”;
 2. Decizie 3/2 din 16.04.2021 - „Cu privire la acordarea ajutorului material”;
 3. Decizie 3/3 din 16.04.2021 - „Cu privire la scutirea de plată pentru alimentație la grădiniță”;
 4. Decizie 3/4 din 16.04.2021 - „Cu privire la operarea de modificări în Deciziile Consiliului Comunal Stăuceni nr.7/3 și 7/4 din 26 octombrie 2020”;
 5. Decizie 3/5 din 16.04.2021 - „Cu privire la modificarea Regulamentului aprobat prin Decizia nr. 1/6 din 29.01.2019„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare şi plata premiilor anuale, suplimentelor, sporurilor și ajutorului material personalului angajat în cadrul Primăriei comunei Stăuceni””
 6. Decizie 3/6 din 16.04.2021 - „Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate asupra terenului de pe lângă casă”;
 7. Decizie 3/7 din 16.04.2021 - „Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate asupra terenului de pe lângă casă”;
 8. Decizie 3/8 din 16.04.2021 - „Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate asupra terenului de pe lângă casă”;
 9. Decizie 3/9 din 16.04.2021 - „Cu privire la efectuarea modificării în titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren”;
 10. Decizie 3/10 din 16.04.2021 - „Cu privire la schimbarea modului de folosință a terenurilor din intravilanul comunei Stăuceni"
 11. Decizie 3/11 din 16.04.2021 - „Cu privire la inițierea procedurii de delimitare a bunurilor imobile, proprietate publică APL Stăuceni din domeniul privat”;
 12. Decizie 3/12 din 16.04.2021 - „Cu privire la inițierea procedurii de delimitare a bunurilor imobile, proprietate publică APL Stăuceni din domeniul public”;
 13. Decizie 3/13 din 16.04.2021 - „Cu privire la inițierea procedurii de delimitare a bunurilor imobile, proprietate publică APL Stăuceni din domeniul privat”;
 14. Decizie 3/14 din 16.04.2021 - „Cu privire la inițierea procedurii de delimitare a bunurilor imobile, proprietate publică APL Stăuceni din domeniul privat”;
 15. Decizie 3/15 din 16.04.2021 - „Cu privire la schimbarea modului de folosință a terenului cu nr. cadastral **********”;
 16. Decizie 3/16 din 16.04.2021 - „Cu privire la împuternicirea unui funcționar public pentru îndeplinirea atribuțiilor de secretar al Consiliului ”;
 17. Decizie 3/17 din 16.04.2021 - „Cu privire la cererea prealabilă depusă de ************”;
 18. Decizie 3/18 din 16.04.2021 - „Cu privire la aplicarea unor restricții la autorizarea executării lucrărilor de construcție”.