Deciziile Consiliului comunei Stăuceni din 05.03.2021

Consiliul comunei Stăuceni s-a întrunit în ședință extraordinară vineri, 5 martie 2021. La ședință au participat 15 aleși locali, iar ordinea de zi a inclus 24 de proiecte de Decizie.

Deciziile Consiliului comunei Stăuceni din 05.03.2021
 1. Decizie 2/1 din 05.03.2021 - „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru achiziționarea bunului imobil proprietate privată amplasat în com. Stăuceni, str. A. Mateevici 13”;
 2. Decizie 2/2 din 05.03.2021 - „Cu privire la stabilirea legăturilor de colaborare și înfrățire între comuna Stăuceni municipiul Chișinău, Republica Moldova și Sectorul 1, municipiul București, România” 
 3. Decizie 2/3 din 05.03.2021 - „Cu privire la operarea de modificări în Decizia Consiliului comunal Stăuceni nr.7/3 din 26 octombrie 2020 ”Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare, a cotelor pentru taxele locale pe teritoriul com. Stăuceni, pentru anul 2021””;
 4. Decizie 2/4 din 05.03.2021 - „Cu privire la operarea de modificări la Decizia Consiliului comunal Stăuceni nr. 1/8 din 29.01.2021”;
 5. Decizie 2/5 din 05.03.2021 - „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil”;
 6. Decizie 2/6 din 05.03.2021 - „Cu privire la acordarea ajutorului material”;
 7. Decizie 2/7 din 05.03.2021 - „Cu privire la scutirea de plată pentru alimentație la grădiniță”;
 8. Decizie 2/8 din 05.03.2021 - „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului comunal Stăuceni nr.9/14 din 08.07.2011”;
 9. Decizie 2/9 din 05.03.2021 - „Cu privire la schimbarea modului de folosință a terenurilor din intravilanul comunei Stăuceni";
 10. Decizie 2/10 din 05.03.2021 - „Cu privire la procurarea surplusului de teren de pe lângă casă”;
 11. Decizie 2/11 din 05.03.2021 - „Cu privire la procurarea surplusului de teren de pe lângă casă„;
 12. Decizie 2/12 din 05.03.2021 - „Cu privire actualizarea planului geometric”;
 13. Decizie 2/14 din 05.03.2021 - „Cu privire la instituirea servitutei”;
 14. Decizie 2/15 din 05.03.2021 - „Cu privire la permiterea elaborării dosarului tehnic privind schimbarea destinației terenului”;
 15. Decizie 2/16 din 05.03.2021 - „Cu privire la inițierea procedurii de delimitare bunurilor imobile, proprietatea privată APL Stăuceni”;
 16. Decizie 2/17 din 05.03.2021 - „Cu privire la inițierea procedurii de delimitare bunurilor imobile, proprietatea privată APL Stăuceni”;
 17. Decizie 2/18 din 05.03.2021 - „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Primăria com. Stăuceni și Asociația Obștească „Fotbal Club Stăuceni”;
 18. Decizie 2/19 din 05.03.2021 - „Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului Comunei Stăuceni nr.9/2 din 04 decembrie 2020 ”Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei comunei Stăuceni, pentru anul 2021, în lectura a doua”;
 19. Decizie 2/20 din 05.03.2021 - „Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului comunal Stăuceni 1/18 din 29.01.2021 „Cu privire la acordarea burselor de merit și premiilor unice sportivilor de performanță din com. Stăuceni””;
 20. Decizie 2/21 din 05.03.2021 - „Cu privire la acordarea burselor de merit sportivilor de performanță din com. Stăuceni";
 21. Decizie 2/22 din 05.03.2021 - „Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului comunal Stăuceni nr. 1/13 din 29.01.2021 „Cu privire la delegarea unui specialist pentru reprezentarea Î.M.DGLC Stăuceni în instanța de judecată””;
 22. Decizie 2/23 din 05.03.2021 - „Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului comunal Stăuceni nr. 1/26 din 29.01.2021 ”Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului de teren de pe lângă casă”;
 23. Decizie 2/24 din 05.03.2021 - „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil pentru subvenționarea DGLC Stăuceni”.