Consultări publice privind aprobarea Regulamentului locuințelor sociale și de serviciu

Primăria comunei Stăuceni iniţiază, începând cu data de 4 mai 2020, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului Local privind aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, modul de atribuire și folosire a locuințelor sociale și de serviciu.

Consultări publice  privind aprobarea Regulamentului locuințelor sociale și de serviciu

ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie a

 Consiliului Local privind aprobarea Regulamentului locuințelor sociale și de serviciu

Primăria comunei Stăuceni iniţiază, începând cu data de 4 mai 2020, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului Local privind aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, modul de atribuire și folosire a locuințelor sociale și de serviciu.

Scopul proiectului ține de reglementarea relațiile sociale privind acordarea locuințelor sociale persoanelor cu dizabilități și/sau persoanelor care necesită protecţie socială. De altfel, acest proiect este constituit cu scopul de a susține persoanele care activează în cadrul instituțiilor bugetare ale comunei Stăuceni și satul Goianul Nou și care nu au un loc de trai în localitate.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este asigurarea condițiilor echivalente tuturor persoanelor care beneficiază de locuințe sociale/de serviciu, precum și aprobarea condițiilor necesare care urmează a fi respectate atât de către locatari cât și de către administrația publică locală.

Prevederile de bază ale proiectului sunt subiecții care au dreptul de a solicita o locuință de serviciu/socială, precum și modul de acordare, evidență și caracteristicile contractului de locațiune. Proiectul conține și reglementări privind actele necesare pentru atribuirea unei locuințe sociale care trebuie să fie prezentate de către solicitanți, cauzele și modul de încetare a dreptului la locuință socială/de serviciu.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt două categorii, acestea includ angajații instituțiilor publice din comuna Stăuceni, care nu au un loc de trai și persoanele care suferă de anumite dizabilități precum și cele care sunt în imposibilitate temporară de a-și asigura condiții minime de trai.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt stabilirea unor condiții echitabile solicitanților de locuințe sociale și de serviciu, precum și formarea unei transparențe decizionale în procesul de atribuire a acestor locuințe.

Impactul estimat al proiectului de decizie este reglementarea amănunțită a condițiilor privind evidența, modul de acordare și de folosire a încăperilor care au statut de locuință socială și sau de serviciu.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu Legea 436 din 28.12.2006, privind administrația publică locală, Legea cu privire la locuințe nr. 75 din 30.04.2015, Hotărârea Guvernului nr.447 din 19.06.2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, modul de atribuire și folosire a locuințelor sociale.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până la data de 14 mai 2020, la adresa primăriei Stăuceni, comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, nr.13 , la adresa electronică: info@stauceni.md, sau la numărul de telefon 022 32 67 80.

Proiectul deciziei Consiliului Local, a Regulamentului privind evidența, modul de acordare și de folosire a locuințelor sociale/de serviciu şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a primăriei comunei Stăuceni, www.stauceni.md sau la sediul primăriei pe adresa comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, nr.13.


DESCARCĂ AICI:  Regulamentul privind evidența, modul de acordare și de folosire a locuințelor sociale și de serviciu.