Primăria comunei Stăuceni anunță consultări publice

Primăria comunei Stăuceni anunță consultări publice la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare, a cotelor pentru taxele locale pe teritoriul com.Stăuceni, pentru anul 2022”

Primăria comunei Stăuceni anunță consultări  publice

Primăria comunei Stăuceni anunță consultări  publice Proiectul  de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare, a cotelor pentru taxele locale pe teritoriul com.Stăuceni, pentru anul 2022”

Proiectul de decizie prevede aprobarea cotele taxelor locale pentru anul 2022, stabilite pe teritoriul com.Stăuceni, și aprobarea cotelor taxei pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii aplicate pe teritoriul com.Stăuceni pentru anul 2022.

Scopul proiectului: punerea în aplicare a taxelor locale pe teritoriul comunei Stăuceni pentru anul 2022, în conformitate cu art. 288 din Codul Fiscal.
Necesitatea elaborării și adoptării prezentei decizii constă în stabilirea modului de aplicare a taxelor locale pentru anul 2022.

Prevederile de bază: prin proiectul de decizie propus se vor pun în aplicare taxele locale, cotele lor și înlesnirile fiscale pe teritoriul comunei Stăuceni pentru anul 2022.

Beneficiarii Proiectului: persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care dispun de obiecte ale impunerii.
Rezultatele scontate:
a) asigurarea previzibilității activităţii de întreprinzător a agenților economici;
b) asigurarea principiului echitabilităţii (proporţionalităţii) în raporturile dintre unitatea administrativ-teritorială şi întreprinzător;
c) asigurarea calculării corecte și vărsării depline ale plăților taxelor locale în bugetul local.
Impactul estimat al proiectului de decizie: asigurarea plăților planificate în buget de la încasarea taxelor locale.


Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: art. 288 - 298 din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr. 1163-XIII din 24.04.1997, Titlul VII „Taxele locale" (cu modificările şi completările ulterioare), art. 14 (1) şi art. 16 (1) din Legea nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerţul interior, în temeiul art. 14 (2) lit. a), art. 19 (4) şi art. 20 (6) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală". 

Consultarea publică a proiectului de decizie va avea loc la data de 03 decembrie 2021, ora 17:30 în incinta sălii de ședințe al Primăriei Stăuceni.

Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi și expediate pe adresa Primăriei Stăuceni, comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13, pe adresa electronică: info@stauceni.md, sau la numărul de telefon 022 32 65 55 până la data de 09.12.2021 ora 16:00.

Proiectul este disponibil pe pagina web oficială a Primăriei Comunei Stăuceni, www.stauceni.md sau la sediul Primăriei pe adresa comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13.

Fișiere