Consultări publice a PUD pentru amplasarea Cartierului Locativ a AO „Livada”

Primăria comunei Stăuceni iniţiază, începând cu data de 05 mai 2020, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului local referitor la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, privind sistematizarea teritoriului pentru amplasarea Cartierului Locativ a AO “Livada”, în comuna Stăuceni, mun. Chișinău.

Consultări publice a PUD pentru amplasarea Cartierului Locativ a AO „Livada”
Consultări publice a PUD pentru amplasarea Cartierului Locativ a AO „Livada”

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie a
 Consiliului local referitor la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, privind sistematizarea teritoriului pentru amplasarea Cartierului Locativ a AO „Livada”, în comuna Stăuceni, mun. Chișinău.


Primăria comunei Stăuceni iniţiază, începând cu data de 05 mai 2020, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului local referitor la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, privind sistematizarea teritoriului pentru amplasarea Cartierului Locativ a AO „Livada”, în comuna Stăuceni, mun. Chișinău.
  
Scopul proiectului este de a debloca situația creată pentru membrii cartierului locativ a Asociației Obștești „Livada” și a aproba Planul Urbanistic de Detaliu, privind sistematizarea teritoriului, cu numărul cadastral 3153218, asigurând în acest sens dreptul fiecărui locatar la administrarea proprietății private.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este asigurarea respectării dreptului la proprietate privată a membrilor Asociației Obștești „Livada”, cărora li s-a acordat posibilitatea de a alege un teren pentru amplasarea caselor individuale de locuit în anul  2007, acest drept fiind imposibil de exercitat până în prezent din diferite motive obiective și subiective. Administrația publică locală depune maxim efort pentru susținerea persoanelor care au investit resurse financiare și nu doar, în construcția Cartierului Locativ a Asociației Obștești „Livada”.

Prevederile de bază ale proiectului sunt aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind sistematizarea teritoriului pentru amplasarea Cartierului Locativ a Asociației Obștești „Livada”.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt membrii Asociației Obștești „Livada”, care dețin în proprietate terenuri pe câmpul cu numărul cadastral 3153218 din intravilanul comunei Stăuceni.

Rezultatele scontate sunt deblocarea situației membrilor Asociației Obștești „Livada”, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind sistematizarea teritoriului cu numărul cadastral 3153218 și susținerea proprietarilor în procesul de formare și înregistrare a bunurilor imobile. 

Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea respectării dreptului de proprietate persoanelor care dețin teren în cadrul teritoriului cu numărul cadastral 3153218, membru al Asociației Obștești „Livada”.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu Legea nr. 436 din 28.12.2006, privind administrația publică locală și Legea nr. 835 din 17.05.1996, privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului. 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până la data de 15 mai 2020, la adresa Primăriei Stăuceni, comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13, la adresa electronică - info@stauceni.md, sau la numărul de telefon - 022 32 67 80.
Proiectul deciziei Consiliului local, Planul Urbanistic de Detaliu sistematizarea teritoriului pentru amplasarea Cartierului Locativ a Asociației Obștești „Livada” este disponibil pe pagina web oficială a Primăriei comunei Stăuceni - www.stauceni.md sau la sediul Primăriei pe adresa: comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13.