Consultări publice a proiectului de Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare în comuna Stăuceni

Primăria comunei Stăuceni iniţiază, începând cu data de 9 martie 2020, consultarea publică a proiectului de Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare în comuna Stăuceni.

Consultări publice a proiectului de Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare în comuna Stăuceni

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare în comuna Stăuceni

Primăria comunei Stăuceni iniţiază, începând cu data de 9 martie 2020, consultarea publică a proiectului de Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare în comuna Stăuceni.
S
copul proiectului
este de a stabili reguli privind executarea și menținerea ordinii sanitare pe teritoriul comunei Stăuceni, precum și pentru sancționarea persoanelor care nu vor executa obligațiile de întreținere a ordinii sanitare.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este impusă de starea de lucruri la capitolul ordinea sanitară în localitate şi necesitatea actualizării regulilor privind modul de organizare și procedura de funcționare a serviciului de salubrizare. 
Prevederile de bază ale proiectului  stabilesc modul de funcționare a serviciului de salubrizare pe teritoriul comunei Stăuceni, inclusiv satul Goianul Nou, obligațiile locatarilor și ale agenților economici de menținere a ordinii sanitare, modul de gestionare a deșeurilor parvenite de la persoanele fizice și juridice, conduita persoanelor în spațiile publice și sancțiunile prevăzute pentru încălcarea ordinii sanitare.
Beneficiarii proiectului de decizie sunt locuitorii comunei Stăuceni, inclusiv locuitorii satului Goianul Nou, vizitatorii și oaspeții acestora, agenții economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul localității, instituțiile publice autonome și subordonate.
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt stabilirea unui aspect salubru, plăcut și confortabil pentru toți locuitorii comunei Stăuceni. 
Impactul estimat al proiectului de decizie este îmbunătățirea modului de funcționare a serviciului de salubrizare și creșterea nivelului de conștiință a tuturor locuitorilor, privind asigurarea și menținerea ordinii sanitare pe teritoriul comunei, care va duce inevitabil la ridicarea nivelului de confort al fiecărui locuitor.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24.10.2002, Legea privind deșeurile nr. 209 din 29.07.2016. 
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până la data de 20 martie 2020, la adresa Primăriei Stăuceni, Comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13, la adresa electronică: info@stauceni.md, sau la numărul de telefon 022 32 67 80.
Proiectul Deciziei a Consiliului local cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare şi Nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a Primăriei comunei Stăuceni: www.stauceni.md sau la sediul Primăriei pe adresa: comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13. 
 

DESCARCĂ AICI: Proiectul Deciziei a Consiliului local cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare şi Nota informativă