Consultarea publică privind modificarea Regulamentului de salubrizare

Primăria Comunei Stăuceni iniţiază, începând cu data de 5 aprilie 2021, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului local privind modificarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare pe teritoriul comunei Stăuceni, aprobat prin Decizia Consiliului comunal Stăuceni nr. 4/7 din 15.05.2020.

Consultarea publică privind modificarea Regulamentului de salubrizare

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie a
Consiliului local privind modificarea Regulamentului cu privire la 
organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare pe teritoriul comunei Stăuceni, 
aprobat prin Decizia Consiliului comunal Stăuceni nr. 4/7 din 15.05.2020.

Primăria Comunei Stăuceni iniţiază, începând cu data de 5 aprilie 2021, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului local privind modificarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare pe teritoriul comunei Stăuceni, aprobat prin Decizia Consiliului comunal Stăuceni nr. 4/7 din 15.05.2020.

Scopul proiectului este de a completa modul de efectuare a ordinii sanitare de către operatorul de salubrizare prin activitatea de plantare/ însămânțare a florilor, arborilor, puieților și altor tipuri de vegetație pe teritoriul comunei Stăuceni și eliberarea terenurilor publice de împrejmuiri și construcții ilegale. 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este asigurarea utilizării terenului public conform destinației acestuia și în conformitate cu Regulamentul local de urbanism și Planul Urbanistic General al comunei Stăuceni. 

Prevederile de bază ale proiectului sunt includerea în activitățile de salubrizare a operatorului de salubritate obligația de a amenaja terenul proprietate publică/privată a Administrației publice locale.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt toți locuitorii comunei Stăuceni, vizitatorii și oaspeții acestora, agenții economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul localității, care sunt obligați să respecte interdicția de ocupare/îngrădire abuzivă a terenului proprietate publică/ privată a Administrației publice locale. 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt restabilirea terenurilor proprietatea publică și sau privată a administrației publice locale, terenuri cu destinație de uz comun, terenuri/spații verzi și terenuri îngrădite în mod ilegal, restabilirea aspectului estetic al spațiilor verzi, terenurilor adiacente blocurilor de locuit și oferirea posibilității tuturor locuitorilor de a se bucură și utiliza terenul public conform destinației acestuia.

Impactul estimat al proiectului de decizie este îmbunătățirea aspectului fizic/estetic al terenurilor proprietate publică și privată a Administrației publice locale, stoparea fenomenului de ocupare și utilizare abuzivă a terenului public și sancționarea persoanelor responsabile de îngrădirea, ocuparea abuzivă a terenului public/privat al Administrației publice locale.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu Legea 436 din 28.12.2006, Codul Funciar al R.M. nr. 828/1991 și Legea cu privire la principiile urbanismului și amenajarea teritoriului nr. 835/1996. 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până la data de 20 aprilie 2021, pe adresa Primăriei Stăuceni, Comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13, pe adresa electronică: info@stauceni.md, sau la numărul de telefon 022 32 69-39 (061055399).

Proiectul deciziei Consiliului Local, privind modificarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare pe teritoriul comunei Stăuceni aprobat prin Decizia Consiliului comunal Stăuceni nr. 4/7 din 15.05.2020 şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a Primăriei comunei Stăuceni, www.stauceni.md sau la sediul Primăriei pe adresa Comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13