Consultarea publică privind aplicarea unor restricții la autorizarea executării lucrărilor de construcție

Proiectul deciziei Consiliului Local „Cu privire la aplicarea unor restricții la autorizarea executării lucrărilor de construcție” este disponibil pe pagina web oficială a Primăriei comunei Stăuceni, www.stauceni.md sau la sediul Primăriei pe adresa Comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13. 

Consultarea publică privind aplicarea unor restricții la autorizarea executării lucrărilor de construcție

Primăria Comunei Stăuceni iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului local „Cu privire la aplicarea unor restricții la autorizarea executării lucrărilor de construcție.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism și Planului Urbanistic General al comunei Stăuceni, aprobate prin Decizia Consiliului comunal Stăuceni nr. 9/27 din 18.12.2012, art. 4 din Legea 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului, art. 14 alin. (2) lit. f), art. 32 din Legea nr. 436/2006 cu privire la administrația publică locală. 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pe adresa Primăriei Stăuceni, Comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13, pe adresa electronică: info@stauceni.md, sau la numărul de telefon 022 32 69-39.
Proiectul deciziei Consiliului Local „Cu privire la aplicarea unor restricții la autorizarea executării lucrărilor de construcție” este disponibil pe pagina web oficială a Primăriei comunei Stăuceni, www.stauceni.md sau la sediul Primăriei pe adresa Comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13.