Consultarea publică a Strategiei de afaceri și antreprenoriat pentru noi oportunități în turism

Primăria Comunei Stăuceni iniţiază, începând cu data de 14 mai 2020, consultarea publică a Strategiei de afaceri și antreprenoriat pentru noi oportunități în turism, elaborat în cadrul participării în proiectul transfrontalier SUNRISE Black Sea.

Consultarea publică a Strategiei de afaceri și  antreprenoriat pentru noi oportunități în turism

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a Strategiei de afaceri și 
antreprenoriat pentru noi oportunități în turism


Primăria Comunei Stăuceni iniţiază, începând cu data de 14 mai 2020, consultarea publică a Strategiei de afaceri și antreprenoriat pentru noi oportunități în turism, elaborat în cadrul participării în proiectul transfrontalier SUNRISE Black Sea.
  
Scopul proiectului este de a dezvălui importanța turismului local pentru Republica Moldova în general și comuna Stăuceni în special, atracțiile turistice ale localității și de a promova și susține antreprenorii locali care investesc în dezvoltarea turismului. De altfel strategia a fost elaborată pentru a evidenția relația indispensabilă de susținere internațională în domeniul turismului, aceasta fiind prima intervenție în dezvoltarea turismului prin schimbul de experiență al țărilor implicate. 
Necesitatea elaborării și adoptării Strategiei de afaceri și antreprenoriat pentru noi oportunități în turism este de a comunica tuturor antreprenorilor din comuna Stăuceni despre posibilitățile de implementare, obiectivele turistice locale și naționale precum și deschiderea autorităților administrației publice pentru dezvoltarea unor noi afaceri în domeniul turismului, precum și de a prezenta țărilor participante în proiectul respectiv despre acțiunile desfășurate și obiectivele atinse la elaborarea acestei strategii.
Prevederile de bază ale Strategiei sunt descrierea situației actuale, prezentarea obiectivului general și ale obiectivelor specifice ale Strategiei, domeniile prioritare ale dezvoltării turismului în Marea Neagră, masurile necesare pentru atingerea obiectivelor și rezultatele așteptate și estimarea impactului și a costurilor aferente implementării proiectului.

Beneficiarii Strategiei sunt: administrația publică locală, agenții economici care desfășoară activitate în domeniul turismului, sau care doresc să investească în dezvoltarea acestui domeniu. Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt toate persoanele interesate să dezvolte turismul local și care doresc să susțină agenții economici din domeniul vizat.
Rezultatele scontate ca urmare a implementării Strategiei de afaceri și antreprenoriat pentru dezvoltarea turismului sânt încurajarea producătorilor/întreprinzătorilor autohtoni de a investi în dezvoltarea turismului local și național, identificarea în cadrul localității a punctelor/obiectivelor care ar putea fi utilizate în scopul creării unor obiective de atracție turistică. 
Impactul estimat al proiectului de decizie este dezvoltarea turismului local și național, promovarea producătorilor autohtoni și a produselor locale care contribuie în mod direct la dezvoltarea turismului local și național. În mod special impactul estimat se axează pe dezvoltarea turismului în localitatea Stăuceni, prin atragerea de investiții la obiectele istorice, culturale și artistice ale comunei.
Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi expediate până la data de 08 iunie 2020, pe adresa Primăriei Stăuceni, Comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13, pe adresa electronică: info@stauceni.md, sau la numărul de telefon 022 32 67 80.
Proiectul Strategiei de afaceri și antreprenoriat pentru noi oportunități în turism este disponibil pe pagina web oficială  Primăriei Comunei Stăuceni, www.stauceni.md sau la sediul Primăriei pe adresa Comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13

DESCARCĂ AICI: Strategia de afaceri și antreprenoriat pentru noi oportunități în turism