Consultarea publică a Regulamentului privind modul de acordare şi plata premiilor anuale, suplimentelor, sporurilor și ajutorului material angajaților Primăriei

Consultarea publică a Proiectului de Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare şi plata premiilor anuale, suplimentelor, sporurilor și ajutorului material personalului angajat în cadrul Primăriei comunei Stăuceni.

Consultarea publică a Regulamentului privind modul de acordare şi plata premiilor anuale, suplimentelor, sporurilor și ajutorului material  angajaților Primăriei

ANUNŢ
pentru consultarea publică a Proiectului de Decizie cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind modul de acordare şi plata premiilor anuale, suplimentelor, sporurilor și ajutorului material personalului angajat în cadrul Primăriei comunei Stăuceni.

Primăria Comunei Stăuceni iniţiază, începând cu data de 24 decembrie 2020, consultarea publică a Proiectului de Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare şi plata premiilor anuale, suplimentelor, sporurilor și ajutorului material  personalului angajat în cadrul Primăriei comunei Stăuceni, (în continuare Regulament).
Scopul proiectului este de a consulta cu părţile interesate şi publicul larg proiectul privind Regulamentul, în vederea asigurării procesului decizional transparent la distribuirea mijloacelor financiare alocate în Bugetul local pentru salarizarea și remunerarea salariaților Primăriei com. Stăuceni.
Necesitatea elaborării și adoptării  Proiectul de aprobare a Regulamentului este determinată de obligativitatea elaborării, structurării și reglementării modului de acordare și plată a drepturilor salariale cu caracter stimulatoriu în  scopul susţinerii şi motivării personalului angajat în cadrul Primăriei comunei Stăuceni;
Beneficiarii Proiectului sunt: personalul Primăriei:  persoane cu funcție de demnitate publică (primarul, viceprimarul), funcționarii publici și alți salariați angajaţi în baza contractului individual de muncă;

Rezultatele scontate ca urmare a consultării Proiectului de aprobare a Regulamentului, sunt emiterea  propunerilor, recomandărilor, obiecțiilor referitor la  prevederile Regulamentului din partea locuitorilor com. Stăuceni;
Impactul estimat al Proiectului de Buget este asigurarea transparenţei privind utilizarea banilor publici, repartizarea acestora în mod echilibrat şi stimulator pentru personalul din cadrul Primăriei com. Stăuceni în vederea sporirii și măririi randamentului de lucru , exercitării  calitative și eficientă a atribuţiilor de funcţie.
Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi expediate până la data de 19.01.2021, pe adresa Primăriei Stăuceni, Comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13, pe adresa electronică: info@stauceni.md, sau la numărul de telefon 022 32 69 76.
Proiectul Deciziei cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare şi plata premiilor anuale, suplimentelor, sporurilor și ajutorului material  personalului angajat în cadrul Primăriei comunei Stăuceni este disponibil pe pagina web oficială Primăriei Comunei Stăuceni, www.stauceni.md sau la sediul Primăriei pe adresa Comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13.