Consultarea publică a Regulamentului de desfășurare a activității de comerț

Primăria Comunei Stăuceni iniţiază, începînd cu data de 5 aprilie 2021, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului local privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț pe teritoriul comunei Stăuceni.

Consultarea publică a Regulamentului de desfășurare a activității de comerț

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie a
Consiliului comunal Stăuceni privind aprobarea Regulamentului 
de desfășurare a activității de comerț pe teritoriul comunei Stăuceni.

Primăria Comunei Stăuceni iniţiază, începând cu data de 5 aprilie 2021, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului local privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț pe teritoriul comunei Stăuceni.

Scopul proiectului este de a reglementa modul de desfășurare a activității de comerț pe teritoriul comunei Stăuceni, modul de eliberare a Notificărilor de comercializare, precum și cazurile de încetare a activității comerciale.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este asigurarea unor reglementări clare a tuturor aspectelor legate de activitatea de comerț pe teritoriul comunei Stăuceni, stabilirea unor reguli stricte privind activitatea secțiilor de producere și asigurarea respectării drepturilor și intereselor legitime ale locuitorilor comunei Stăuceni.

Prevederile de bază ale proiectului sunt modul de obținere a Notificării de comerț, modul de activare pe teritoriul comunei Stăuceni, interdicțiile aplicate unităților care comercializează tutun și băuturi alcoolice, cazurile de suspendare și încetare a activităților de comerț și nemijlocit modelul actelor eliberate comercianților de către Administrația publică locală.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt agenții economici care desfășoară activitate economică pe teritoriul comunei Stăuceni în mod direct și în mod indirect toți locuitorii comunei Stăuceni, sub aspectul respectării drepturilor locuitorilor.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt reglementarea clară a activității de comerț organizată pe teritoriul comunei Stăuceni.

Impactul estimat al proiectului de decizie este îmbunătățirea calității serviciilor acordate de către Administrația publică locală persoanelor interesate și sporirea calității serviciilor de comerț în comuna Stăuceni.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu Legea 436 din 28.12.2006 și Legea cu privire la comerțul interior nr.231 din 23.09.2010.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până la data de 20 aprilie 2021, pe adresa Primăriei Stăuceni, Comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13, pe adresa electronică: info@stauceni.md, sau la numărul de telefon 022 32 69-39 (061055399).

Proiectul deciziei Consiliului Local, privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț pe teritoriul comunei Stăuceni şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a Primăriei Comunei Stăuceni, www.stauceni.md sau la sediul Primăriei pe adresa Comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13