Consultarea publică a PUD-ului pentru amplasarea unui complex locativ cu apartamente 2S+2P+16E

Consultarea publică a PUD-ului pentru amplasarea unui complex locativ cu apartamente 2S+2P+16E

Consultarea publică a PUD-ului pentru amplasarea unui complex locativ cu apartamente 2S+2P+16E

Primăria comunei Stăuceni supune consultării publice Planul Urbanistic
de Detaliu pentru amplasarea unui complex locativ cu apartamente
2S+2P+16E, cu funcțiuni publice la parter din contul construcțiilor
demolate de pe terenul cu nr. cadastral 3153204.053, amplasat în comuna
Stăuceni (extravilan), mun. Chișinău.

Data - 14.01.2022
Ora - 10:00
Locația - Sala de Ședinețe a Primăriei comunei Stăuceni, str. A.
Mateevici, nr. 13.

Descărcați o arhivă mare sau vizionați online

Fișiere