Consultare publică privind achiziționarea imobilului amplasat pe str. Mateevici 13

Primăria Comunei Stăuceni iniţiază, începând cu data de 29 ianuarie 2021, consultarea publică a proiectului de Decizie cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru achiziționarea bunului imobil proprietate privată încăpere izolată (nelocativă), amplasat în com. Stăuceni, str. A. Mateevici 13.

Consultare publică privind achiziționarea imobilului amplasat pe str. Mateevici 13

Primăria Comunei Stăuceni iniţiază, începând cu data de 29 ianuarie 2021, consultarea publică a proiectului de Decizie cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru achiziționarea bunului imobil proprietate privată încăpere izolată (nelocativă), amplasat în com. Stăuceni, str. A. Mateevici 13.
Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi expediate până la data de 18 februarie 2021, pe adresa Primăriei Stăuceni, Comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13, pe adresa electronică: info@stauceni.md, sau la numărul de telefon 022 32 69 76.
Proiectul este disponibil pe pagina web oficială a Primăriei Comunei Stăuceni, www.stauceni.md sau la sediul Primăriei pe adresa Comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13.