Consiliul comunal Stăuceni s-a întrunit în ședință extraordinară

La ședință au participat 14 aleși locali din numărul total de 17. Consilierii au examinat 18 proiecte de decizie. 

Consiliul comunal Stăuceni s-a întrunit în ședință extraordinară
Consiliul comunal Stăuceni s-a întrunit în ședință extraordinară
Consiliul comunal Stăuceni s-a întrunit în ședință extraordinară
Consiliul comunal Stăuceni s-a întrunit în ședință extraordinară
Consiliul comunal Stăuceni s-a întrunit în ședință extraordinară

Consiliul comunal Stăuceni s-a întrunit în ședință extraordinară, vineri, 02 iulie 2021. La ședință au participat 14 aleși locali din numărul total de 17. Consilierii au examinat 18 proiecte de decizie. 

Prima chestiune pe ordinea de zi a fost proiectul de decizie „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru stingerea datoriei Î.M. Direcția Generală Locativ - Comunală către Apă Canal Chișinău S.A.”. Juristul Primăriei a explicat că au fost sechestrate conturile bancare ale  întreprinderii în baza hotărârii judecătorești de recuperare a datoriei pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, formată pe perioada septembrie 2018 - august 2020. La propunerea executivului, Consiliul comunal a aprobat alocarea mijloacelor financiare pentru stingerea datoriei și a pus în sarcina Primarului: efectuarea unei analize cu privire la demararea procedurii de lichidare a Î.M. „DGLC Stăuceni”; evaluarea reală, justificativă a prețului pentru achitarea serviciilor de deservire a blocului per m2; informarea locatarilor blocurilor aflate în gestiunea Î.M. „DGLC Stăuceni” despre necesitatea formării Asociațiilor de Coproprietari.

Un alt proiect de decizie aprobat de Consiliu vizează efectuarea unor modificări la Statutul Școlii de muzică „Victor Cebotari” din com. Stăuceni, privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director. Managerul instituției va fi numit în funcţie de Direcția Cultură a municipiului Chişinău în bază de concurs pe o durată de 5 ani. 

Totodată, prin decizia Consiliului a fost aprobată alocarea din fondul de rezervă a Primăriei a mijloacelor bănești pentru 26 de locuitori ai comunei Stăuceni care au depus cerere de acordare a ajutorului material.

Alte două Decizii ale aleșilor locali vizează modificarea bugetului pentru anul 2021, având în vedere distribuirea alocațiilor prevăzute în bugetul municipal Chișinău pentru anul 2021 ,,Mijloace financiare pentru proiecte investiționale pentru dezvoltarea infrastructurii din suburbii”, și alocarea mijloacelor  financiare din  soldul  disponibil pentru; construcția sistemului de canalizare din str-la Grătiești, proiectarea  și construcția sistemului de apeduct și canalizare str. Barbu Lăutaru, reparația acoperișurilor din str. Studentilor nr. 1. 2. 6. 7. Florilor 5, reparații la Grădinița Sălcioara, construcția rețelei de apeduct –canalizare str. Pădurilor, s. Goianul Nou. 

De asemenea, în cadrul ședinței au fost examinate mai multe proiecte de decizie ce țin de domeniul funciar.