Comisia Extraordinară de Sănătate Publică din comuna Stăuceni

Comisia va întreprinde acţiunile necesare, în coordonare cu autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, în scopul prevenirii, diminuării şi lichidării consecințelor urgențelor de sănătate publică pe teritoriul comunei Stăuceni.

Comisia Extraordinară de Sănătate Publică din comuna Stăuceni

În scopul asigurării unui grad de pregătire corespunzător pentru urgențele de sănătate publică, în vederea organizării intervenţiei prompte în cazul declanşării situaţiilor excepționale de sănătate publică, a fost creată Comisia Extraordinară de Sănătate Publică din comuna Stăuceni. Totodată, a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de organizare și funcționare a acesteia.
Comisia va întreprinde acţiunile necesare, în coordonare cu autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, în scopul prevenirii, diminuării şi lichidării consecințelor urgențelor de sănătate publică pe teritoriul comunei Stăuceni.