Bugetul Primăriei comunei Stăuceni pentru anul 2021 a fost aprobat

Consiliul local a aprobat Bugetul Primăriei comunei Stăuceni, pentru anul 2021, în cadrul ședinței extraordinare care a avut loc vineri, 04 decembrie 2020.

Bugetul Primăriei comunei Stăuceni pentru anul 2021 a fost aprobat
Bugetul Primăriei comunei Stăuceni pentru anul 2021 a fost aprobat
Bugetul Primăriei comunei Stăuceni pentru anul 2021 a fost aprobat
Bugetul Primăriei comunei Stăuceni pentru anul 2021 a fost aprobat

Consiliul local a aprobat Bugetul Primăriei comunei Stăuceni, pentru anul 2021, în cadrul ședinței extraordinare care a avut loc vineri, 04 decembrie 2020. Conform documentului, veniturile generale ale bugetului com. Stăuceni pentru anul 2021 se estimează în sumă de 45 786,7 mii lei, inclusiv: venituri proprii (14,0%); defalcări de la veniturile regularizatoare (46,3%); încasări de la prestarea serviciilor cu plată și din locațiunea bunurilor patrimoniului public (2,6%); transferuri curente primite de la bugetul de stat (37,1%).

Cheltuielile bugetului comunei Stăuceni pe anul 2021 se estimează în sumă totală de 45 786,7 mii lei. Ponderea majoră de 28,1% din totalul cheltuielilor bugetului este îndreptată spre dezvoltarea infrastructurii drumurilor. În program au fost incluse mai multe obiective importante, cum ar fi: proiectarea și reconstrucția tronsonului str. Botoșani-Salcâmilor-Stamati, lucrări de reparații capitale ale str. Cicago, reconstrucția unui sector de drum din str. Biruința și Barbu Lăutaru, inițierea mai multor proiecte de deviz pentru construcția și reparația străzilor din diverse sectoare ale comunei, inclusiv cu amenajări pietonale.

Grupului de cheltuieli „Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale” sunt alocate mijloace financiare pentru acoperirea cheltuielilor de salubrizare a spațiului public din com. Stăuceni, întreținerea și irigarea parcului la intrarea principală în comună, executarea proiectului ”Proiectarea și reconstrucția parcului din str. Unirii”, executarea lucrărilor în baza proiectului ”Reconstrucția străzii George Coșbuc din com. Stăuceni” și îndeplinirea altor lucrări de reparații curente. Acestui program au fost alocate până la 12% din volumul total de cheltuieli.

Pentru programul „Cultură, sport, tineret, culte și odihnă” au fost prevăzute alocații de 11,8 la sută din totalul cheltuielilor la buget. În acest grup se includ cheltuieli pentru întreținerea instituțiilor publice, precum și susținerea financiară a activităților de promovare a sportului și de implicare a tineretului din localitate în diverse tipuri de activități culturale și de dezvoltare socială.

La acest capitol, în procesul de întreținere a terenului de fotbal din cadrul Complexului Sportiv „Olimp”, se preconizează procurarea  unui set complex de tehnică specializată, destinată întreținerii gazonului din iarbă naturală. De asemenea, vor fi efectuate măsuri de reparație capitală a rezervorului de acumulare a apei și de întreținere a rețelelor de irigare a gazonului, precum și confecționarea și instalarea porților la intrarea principală pe teritoriul Complexului.

Casa de Cultură  din satul Goianul Nou urmează a fi reparată capital, inclusiv termoizolarea clădirii și construcția blocului sanitar. De asemenea, se preconizează amenajarea teritoriului și instalarea unui teren de joacă pentru copii. 

Pentru anul bugetar 2021, calculele efectuate în cadrul planificării bugetului Primăriei com. Stăuceni estimează un echilibru bugetar dintre venituri și cheltuieli, unde cheltuielile preconizate nu vor depăși veniturile estimate.