Anunț public privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activității planificate

Primăria comunei Stăuceni anunță publicul interesat, despre aprobarea și emiterea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului (când este cazul, se va indica în context transfrontalier) prevăzute de Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare, pentru proiectul „Stație de alimentare cu combustibil în complex cu spălătorie auto, mun. Chișinău, com. Stăuceni, satul Goianul Nou”, beneficiar „GOIANA PETR.CO” SRL.

Anunț public privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activității planificate

Anunț public
privind aprobarea deciziei
etapei de evaluare prealabilă a
impactului asupra mediului a
activității planificate.

Primăria comunei Stăuceni anunță publicul interesat, despre aprobarea și emiterea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului (când este cazul, se va indica în context transfrontalier) prevăzute de Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare, pentru proiectul „Stație de alimentare cu combustibil în complex cu spălătorie auto, mun. Chișinău, com. Stăuceni, satul Goianul Nou”, beneficiar „GOIANA PETR.CO” SRL.

Decizia de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului, precum și la următoarea pagină web oficială: www.mediu.gov.md, secțiunea domenii de activitate – evaluarea impactului asupra mediului (http://mediu.gov.md/ro/content/evaluarea-impactului-asupra-mediului) din data de 26.05.2021.

Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, la sediu autorității competente emitente, comentarii/observații la conținutul deciziei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului din data publicării prezentului anunț, până la momentul expirării termenului legal de contestare a actelor emise de către autoritățile administrației publice, prevăzuți de legislația în vigoare. 

Publicul interesat poate consulta la cerere, conținutul informației din cererea de evaluare prealabilă, și depune propuneri/observații la sediul autorității competente pentru protecția mediului, Agenția de Mediu, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău. 

Observațiile publicului, expuse în formă scrisă, se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului, Agenția de Mediu, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău.