Anunț privind desemnarea câștigătorului la funcția de director al Școlii Sportive Stăuceni

Anunț privind desemnarea câștigătorului la funcția de director al Școlii Sportive Stăuceni

Primăria comunei Stăuceni, a desfășurat la data de 29 decembrie 2022 etapele a III- a și a IV-a a concursului privind funcția de director al Școlii Sportive Stăuceni.

În cadrul concursului în calitate de membri ai comisiei au participat potrivit Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director în instituțiile de învățământ general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 163 din 23.03.2015 atât reprezentanți din cadrul APL  cât și din cadrul Consiliul profesoral și de administrare a Școlii Sportive Stăuceni.

În urma desfășurării concursului, în calitate de director al Școlii Sportive Stăuceni a fost desemnat dl. Roman Vataman.