Anunț privind consultări publice

Primăria comunei Stăuceni anunță consultări publice la proiectul de decizie pentru aprobarea „Regulamentul intern cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional în cadrul Consiliului comunal Stăuceni”

Anunț privind consultări publice

Primăria comunei Stăuceni anunță consultări  publice Proiectul  de decizie „Cu privire la aprobarea „Regulamentului privind procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional în cadrul Consiliului comunal Stăuceni””.

Scopul proiectului este de a reglementa procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor în cadrul Consiliului comunal Stăuceni proiecte de acte normative și administrative care au ca obiect modificarea actelor în vigoare sub aspect redacțional, fără a schimba conceptul sau impactul acestora.
Necesitatea elaborării și adoptării proiectul de decizie privind aprobarea Regulamentului este determinată de obligativitatea respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Legii nr. 239- XVI din 22 mai 2000 privind accesul la informație și a Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 967 din 9 august 2016.

Beneficiarii Proiectului sunt: cetățenii com. Stăuceni, societatea civilă și alte părți interesate de procesul decizional a autorității publice locale.
Rezultatele scontate ca urmare a consultării Proiectului de aprobare a Regulamentului, sunt emiterea  propunerilor, recomandărilor, obiecțiilor referitor la  prevederile Regulamentului din partea locuitorilor com. Stăuceni sau alte părți interesate;
Impactul estimat al Proiectului de decizie privind aprobarea Regulamentului este asigurarea transparenţei în procesul decizional în procesul de elaborare şi adoptare a  proiectelor de decizii care pot avea impact economic, de mediu şi social (asupra modului de viață și drepturile omului, asupra culturii, sănătății, și protecției sociale, asupra colectivităților locale, serviciilor publice) și consultarea acestora prin afișarea informației în locurile publice, plasarea informaţiei pe pagina web oficială a Primăriei comunei Stăuceni conform legislației în vigoare.
Sursa de finanțare: nu necesită careva cheltuieli suplimentare de la buget. 

Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi  expediate pe adresa Primăriei Stăuceni, comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13, pe adresa electronică: info@stauceni.md, sau la numărul de telefon 022 32 65 55 până la data de 09.12.2021 ora 16:00.

Proiectul este disponibil pe pagina web oficială a Primăriei Comunei Stăuceni, www.stauceni.md sau la sediul Primăriei pe adresa comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13.

Fișiere