Anunț privind consultări publice

Primăria comunei Stăuceni anunță consultări publice la proiectul de decizie pentru aprobarea „Regulamentul intern cu privire la stabilirea și acordarea ajutorului material de către Consiliului comunal Stăuceni persoanelor/ familiilor defavorizate din com. Stăuceni și s. Goianul Nou”

Anunț privind consultări publice

Primăria comunei Stăuceni anunță consultări  publice Proiectul  de decizie „Cu privire la aprobarea „Regulamentului  privind stabilirea și acordarea ajutorului material  de către Consiliului comunal Stăuceni persoanelor  familiilor defavorizate din com. Stăuceni și s. Goianul Nou””.

Scopul proiectului este de a reglementa modul de stabilirea și acordarea ajutorului material de către Consiliului comunal Stăuceni persoanelor/ familiilor defavorizate din com. Stăuceni și s. Goianul Nou.

Necesitatea elaborării și adoptării  Proiectul de decizie privind aprobarea Regulamentului este determinată de obligativitatea elaborării, structurării și reglementării modului de examinare a cererilor cetățenilor și stabilire a ajutorului material unic;

Beneficiarii Proiectului sunt: cetățenii com. Stăuceni care au necesitatea de acoperire a unor cheltuieli survenite în urma unor acţiuni cu caracter excepţional şi imprevizibile (persoanele care au atins vârsta necesară pentru stabilirea pensiei, conform legislației în vigoare, persoanele încadrate în grade de dezabilitate și inapte de muncă, familiile numeroase (cu 4 și mai mulți copii), persoanele defavorizate în cazuri de îmbolnăvire gravă (boli incurabile, tratament chirurgical costisitor, etc.), persoanele țintuite la pat, persoanele solitare, beneficiari ai Serviciului îngrijire socială la domiciliu, de Sfintele Sărbatori de Paști, persoanele cu deficient de auz, de Ziua Internațională a persoanelor cu deficiențe de auz, persoanele cu dezabilități de vedere, de Ziua Internațională a persoanelor cu deficiențe de vedere, persoanele care au participat la conflictele armate de pe Nistru, Afganistan, și alte localități, participanții la lichidarea avariei din Cernobîl, alte persoane socialmente vulnerabile)).
Rezultatele scontate ca urmare a consultării Proiectului de aprobare a Regulamentului, sunt emiterea  propunerilor, recomandărilor, obiecțiilor referitor la  prevederile Regulamentului din partea locuitorilor com. Stăuceni sau alte părți interesate;
Impactul estimat al Proiectului de decizie privind aprobarea Regulamentului este asigurarea transparenţei privind utilizarea banilor publici, examinarea cererilor cetățenilor și stabilirea ajutorului material unic echitabil și echidistant.
Sursa de finanțare: bugetul comunei Stăuceni din programul „Protecție socială în cazuri excepționale”. 

Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi  expediate pe adresa Primăriei Stăuceni, comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13, pe adresa electronică: info@stauceni.md, sau la numărul de telefon 022 32 65 55 până la data de 09.12.2021 ora 16:00.

Proiectul este disponibil pe pagina web oficială a Primăriei Comunei Stăuceni, www.stauceni.md sau la sediul Primăriei pe adresa comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13.

Fișiere