Anunț privind consultări publice

Primăria comunei Stăuceni anunță consultări publice la proiectul de decizie pentru aprobarea „Regulamentului privind constituirea şi utilizarea mijloacelor din fondul de rezervă al Primăriei com. Stăuceni”

Anunț privind consultări publice

Primăria comunei Stăuceni anunță consultări  publice Proiectul  de decizie „Cu privire la aprobarea „Regulamentului privind constituirea și utilizarea mijloacelor din fondul de Rezervă al Primăriei com. Stăuceni””

Scopul proiectului este de a reglementa modul de constituire, utilizare, evidenţă şi control al fondului de rezervă al Primăriei com. Stăuceni.
Necesitatea elaborării și adoptării  Proiectul de decizie privind aprobarea Regulamentului este determinată de obligativitatea elaborării, structurării și reglementării modului de utilizare și distribuire a fondului de rezervă;
Beneficiarii Proiectului sunt: cetățenii com. Stăuceni care au necesitatea de acoperire a unor cheltuieli survenite în urma unor acţiuni cu caracter excepţional şi imprevizibile (victime ale calamităţilor naturale şi ale avariilor, acordarea ajutorului financiar unic pentru sinistraţi, persoanelor socialmente vulnerabile, restabilirea obiectelor de importanţă locală (care se află la balanţa autorităţilor publice locale) în cazul calamităţilor naturale provocate de procese geologice periculoase, finanţarea unor acţiuni de promovare a culturii, altor activităţi având drept scop dezvoltarea comunităţii, recuperarea cheltuielilor legate de transportarea şi repartizarea ajutoarelor umanitare acordate administrației publice locale (în caz de necesitate), acordarea ajutorului financiar sau material serviciului de pompieri şi salvatori pentru îmbunătăţirea bazei tehnica-materiale)).
Rezultatele scontate ca urmare a consultării Proiectului de aprobare a Regulamentului, sunt emiterea  propunerilor, recomandărilor, obiecțiilor referitor la  prevederile Regulamentului din partea locuitorilor com. Stăuceni sau alte părți interesate;
Impactul estimat al Proiectului de decizie privind aprobarea Regulamentului este asigurarea transparenţei privind utilizarea banilor publici, constituirea și repartizarea acestora conform legislației în vigoare.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă potrivit legislației RM este parte componentă a  bugetului comunei Stăuceni și constituie până la 2% din volumul cheltuielilor bugetului aprobat. 

Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi  expediate pe adresa Primăriei Stăuceni, comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13, pe adresa electronică: info@stauceni.md, sau la numărul de telefon 022 32 65 55 până la data de 09.12.2021 ora 16:00.

Proiectul este disponibil pe pagina web oficială a Primăriei Comunei Stăuceni, www.stauceni.md sau la sediul Primăriei pe adresa comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13.

Fișiere