ANUNȚ privind consultarea publică a PUZ-ului privind construcția cartierului Cluj în mun. Chișinău.

Primăria comunei Stăuceni iPrimăria comunei Stăuceni invită consilierii locali, locuitorii dar și alte persoanele interesate la ședința de consultare publică a Planului Urbanistic Zonal privind construcția cartierului Cluj în mun. Chișinău .

ANUNȚ  privind consultarea publică a PUZ-ului  privind construcția cartierului Cluj în mun. Chișinău.
ANUNȚ  privind consultarea publică a PUZ-ului  privind construcția cartierului Cluj în mun. Chișinău.
ANUNȚ  privind consultarea publică a PUZ-ului  privind construcția cartierului Cluj în mun. Chișinău.
ANUNȚ  privind consultarea publică a PUZ-ului  privind construcția cartierului Cluj în mun. Chișinău.
ANUNȚ  privind consultarea publică a PUZ-ului  privind construcția cartierului Cluj în mun. Chișinău.

Primăria comunei Stăuceni invită consilierii locali, locuitorii dar și alte persoanele interesate la ședința de consultare publică a Planului Urbanistic Zonal  pentru construcția CARTIERULUI LOCATIV „CLUJ”, adiacent microraionului Ceucari, municipiul Chișinău.”

Întrunirea va avea loc Vineri, 24 septembrie 2021, cu începere de la ora 10:00, în sala de ședințe a Primăriei.

În acest context, Primăria comunei Stăuceni,  informează totodată că LLP STARBIZ,  desfășoară  procedura de informare a publicului privind Evaluarea Impactului asupra Mediului pentru activitatea planificată ”Protecția teritoriului adiacent râulețului Hulboaca împotriva inundațiilor. Reamplasarea barajului lacului antiviitură Ceucari”, satul Stăuceni, municipiul Chișinău. 
Scopul acestui proiect este construcția obiectivelor hidrotehnice menite să protejeze de inundații teritoriul adiacent râulețului Hulboaca și a microraionului Ceucari. Principalele construcții hidrotehnice, planificate pe terenul Fondului Apelor, în  albia râulețului Hulboaca o constituie următoarele obiective:
- Construcția barajului lacului antiviitură;
- Deversorul în corpul barajului;
- Colectorul de evacuare;
- Lacul acumulator de apă excavat;
- Alte construcții inginerești, asociate construcțiilor pe acest teren (reamplasarea rețelei de ape pluviale, a comunicațiilor electrice și telecomunicații, montarea rețelei de canalizare menajeră sub barajul lacului)                                                                                                                          
Pentru stabilitatea și siguranța construcțiilor hidrotehnice privind potențialele consecințe ale fenomenelor naturale periculoase din  zona urbană din avalul construcțiilor planificate,  clasa construcțiilor este prevăzută cu un grad mai mare, decât cel normativ și sunt aplicate măsuri de protecție pentru construcții de clasa III și nu II, conform normativelor hidrotehnice, ceea ce asigură tranzitarea debitelor maximale pentru diferite probabilități ale viiturilor.
Promovarea acestui proiect, rezultă și din necesitatea amenajării unui spațiu funcțional în albia râului Hulboaca, propus în conformitate cu tendinţele de dezvoltare a Planului Urbanistic General al comunei Stăuceni și a cartierului Ceucari. 

Obiectivele proiectului se axează pe realizarea măsurilor de prevenire a inundațiilor teritoriului, de creare și amenajare a  zonelor spațiului de agrement, de amenajare a pescuitului amator și recreație a populației.

Compania de construcții dă asigurări că la amenajarea bazinului acvatic se va ține cont de păstrarea faunei de luncă umedă, a păsărilor de baltă, păstrarea pajiștii adiacente bazinului. 
Documentația de EIM a fost elaborată în baza Avizului de coordonare a Programului privind EIM nr. 10/1829/2021 din 16 august 2021.

Etapa actuală a procedurii EIM  include examinarea și discutarea cu publicul a  documentației EIM, care  este plasată pe pagina web a www.stauceni.md și www.pro-mediu.md .  
LLP STARBIZ  informează că comentariile pe marginea documentației de EIM pot fi expediate în termen de 30 zile de la data publicării anunțului, în scris  la adresa de email info@pro-mediu.md, sau la numărul de telefon 0692-49-539 sau pe adresa: or. Chișinău, str. Căpriana 50, of. 208.