Anunț privind consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului local pentru anul 2020”

Primăria comunei Stăuceni iniţiază, începând cu data de 29.11.2019 consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului local pentru anul 2020”. Scopul proiectului este elaborarea bugetului local pentru anul 2020, în conformitate cu legislația în vigoare.

Anunț privind consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului local pentru anul 2020”

Beneficiarii proiectului de decizie este autoritatea executivă și deliberativă a Consiliului local.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile art. 24, 25, 47, 55 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale nr. 181 din 25.07.2014, ținând cont de prevederile, art. 19, 20 din Legea RM nr. 397 – XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”, în temeiul art.14 (2) lit.(n), din Legea RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”.
Părțile interesate de procesul decizional pot prezenta propuneri și recomandări, la proiectul de decizie, pe adresa: municipiul Chișinău, comuna Stăuceni, strada Alexei Mateevici, 13, sau adresa electronică: info@stauceni.md
Proiectul deciziei cu privire la aprobarea bugetului local pentru anul 2020 şi nota informativă sunt disponibile pe site web www.stauceni.md sau la sediul Primăriei comunei Stăuceni.
Consultarea publică a proiectului bugetului pentru anul 2020 vor avea loc la data de 04 decembrie 2019, ora 17.00, municipiul Chișinău, comuna Stăuceni, strada Alexei Mateevici, 13, sala de ședințe.
Termenul de prezentare a recomandărilor până la data de: 10 decembrie 2019.
Persoana responsabilă: Racu Raisa, contabil șef, telefon de contact: 022326253.