ANUNȚ privind concursul la funcția publică vacantă de specialist principal responsabil de achiziții publice în cadrul Primăriei com. Stăuceni.

ANUNȚ privind concursul la funcția publică vacantă de specialist principal responsabil de achiziții publice în cadrul Primăriei com. Stăuceni.

Comisia de concurs din cadrul Primăriei Stăuceni anunță candidatul admis la prima etapă a concursului pentru ocuparea funcției de specialist principal responsabil de achiziții publice: 
•    Cucuruzac Eduard

Proba scrisă va avea loc la data de 28 septembrie 2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Stăuceni, Sala de Şedinţe.

În cazul în care  documentele pentru concurs au fost prezentate în copii neautentificate este necesar să se prezinte originalele (copiile autentificate) în ziua desfăşurării concursului.

Informaţii suplimentare la numărul de telefon: 022 32 69 39, e-mail: info@stauceni.md