Anunț privind angajarea unui coordonator de eveniment pentru organizarea unui eveniment cultural de promovare a destinațiilor turistice din țară și localitate, Festival.

Primăria comunei Stăuceni angajează coordonator de eveniment pentru organizarea unui eveniment cultural de promovare a destinațiilor turistice din țară și localitate, Festival în cadrul Proiectului ”Utilizarea durabilă a serviciilor integrate de resurse naturale – SUNRISE”.

Anunț privind angajarea unui coordonator de eveniment pentru organizarea unui eveniment cultural de promovare a destinațiilor turistice din țară și localitate, Festival.

Primăria comunei Stăuceni implementează Proiectul ”Utilizarea durabilă a serviciilor integrate de resurse naturale – SUNRISE” („Sustainable Use of Natural Resources – Integrated Services Establishment” (SUNRISE)). Proiectul face parte din Programul operaţional mixt pentru bazinul Mării Negre 2014–2020, cofinanţat de către Uniunea Europeană.
Perioada de implementare: mai 2019 – noiembrie 2021.
Pentru realizarea unor activități în Proiect, Primăria comunei Stăuceni angajează coordonator de eveniment pentru organizarea unui eveniment cultural de promovare a destinațiilor turistice din țară și localitate, Festival.

Context:
Activităţile în cadrul Proiectului presupun prezentarea noilor oportunități de afaceri și antreprenoriat în sectorul turismului, prin acţiunile desfăşurate de partenerii Proiectului din cele 4 ţări: România, Bulgaria, Georgia și Moldova. Implică un schimb amplu de bune practici și creează oportunități pentru noi contacte transfrontaliere și cooperare în domeniul de afaceri și turism pentru regiunile ţintă.
Obiectivul general:
Sporirea în comun a capacităţilor şi alternativelor de dezvoltare a afacerilor şi antreprenoriatului, precum şi creşterea diversităţii şi atractivităţii produselor turistice şi a evenimentelor culturale din regiunile ţintă din bazinul Mării Negre (România, Bulgaria, Georgia și Moldova). 

Responsabilitățile aplicantului (organizatorul de eveniment):

1. Studierea materialelor privind ofertele turistice  elaborate în cadrul proiectului.
2. Asigurarea acțiunilor logistice pentru organizarea și desfășurarea Festivalului:
• Festivalul va avea loc pe parcursul a două zile
• Tematica va fi în legătură cu pachetele turistice elaborate (promovarea produselor vitivinicole, pensiunilor agroturistice, gastronomie, port popular, tradiții etc.)
• La festival vor fi invitate persoane atât din țară, cât și de peste hotare, inclusiv, reprezentanții țărilor partenere ale Proiectului.
3. Elaborarea Programului evenimentului (propunerea genericului, simbolisticii, elaborarea conceptului privind amenajarea, decorarea platourilor, invitarea producătorilor locali, a meșterilor populari ș.a.).
4. Asigurarea logisticii privind cazarea oaspeților de peste hotare și organizarea tururilor tematice.
5. Coordonarea altor activități necesare desfășurării Festivalului și antrenarea părților interesate, a grupurilor țintă - afaceri și antreprenoriat din sectorul turistic și din sectoarele turismului.

Organizatorul evenimentului (persoană juridică) urmează a fi angajat pentru o perioadă de până la 20 octombrie 2021 (până la 200 ore de activitate).

Cerințe:
• Experiență în organizarea evenimentelor cultural artistice tematice (în special, domeniu de promovare a turismului, produselor vitivinicole, tradițiilor populare);
• Experiență în elaborarea materialelor de promovare relevante pentru domeniul turismului;
• Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu (pentru persoanele antrenate în activitățile organizatorice);
• Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj.

Abilități personale:
• Responsabil/ă, punctual/ă;
• Abilități excelente de interacțiune şi comunicare;
• Flexibilitate raportată la nevoile de consultanță pentru beneficiar.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați(-e):
Scrisoare de intenție, cu indicarea experienței relevante activităților descrise (max. 3 pagini). 
Exemple de activități și materiale similare elaborate sau link-urile unde pot fi accesate;
Oferta financiară pentru fiecare din activitățile menționate în Termenii de referință (sau eventual, oferta pentru o oră de activitate a personalului antrenat).
Oferta financiară va fi prezentată în MDL și va include toate taxele incluse).
Dosarul va fi expediat la adresa de e-mail: info@stauceni.md  
Aplicanții sunt rugați să indice în mesaj ”Ofertă organizator eveniment/Festival pentru Proiectul SUNRISE”.

Vor fi contactate doar persoanele pre-selectate.
Termen limită de aplicare: 30 august 2021, ora 16.00 (inclusiv).
Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la nr. tel. 061022155, persoana de contact – Angela Caraman.