Anunț de convocare în ședință

Primăria comunei Stăuceni anunță convocarea ședinței extraordinare a Consiliul comunei Stăuceni.  Conform Dispoziției primarului, ședința va avea loc la data de 31 ianuarie 2020, ora 9:00, la sediul Primăriei Stăuceni, Sala de Şedinţe.

Anunț de convocare în ședință

Primăria comunei Stăuceni anunță convocarea ședinței extraordinare a Consiliul comunei Stăuceni. 
Conform Dispoziției primarului, ședința va avea loc la data de 31 ianuarie 2020, ora 9:00, la sediul Primăriei Stăuceni, Sala de Şedinţe.
Ordinea de zi:
1.    Cu privire la acordarea ajutorului material. 
2.    Cu privire la instituirea Comisiei Administrative. 
3.    Cu privire la Decizia Curții Supreme de Justiție nr. 3ra-15/20 din 22.01.2020. 
4.    Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind sistematizarea pentru amplasarea cartierului locativ AO „Livada” în com Stăuceni, mun. Chișinău.